ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα προϊόντα ALOHA Nails & Cosmetics είναι πιστοποιημένα από το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο της Ferrara στην Ιταλία, ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαστήρια αξιολόγησης προϊόντων Κοσμητολογίας στην Ευρώπη.Ειδικότερα, τα προϊόντα της ALOHA Nails & Cosmetics είναι δερματολογικά ελεγμένα από το Πανεπιστήμιο της Ferrara στην Ιταλία και πιστοποιημένα ότι δεν περιέχουν απαγορευμένα συστατικά, έτσι όπως αυτά ορίζονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.